Meny

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Det avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseieres valg til forstanderskapet i Sparebanken Sør 10. februar.

  • Når: 10. februar 2020 kl. 1700 
  • Hvor: Sparebanken Sør, Rådhusgt. 7/9, Kristiansand (inngang fra Markensgt.)

Etter at valget er foretatt vil det bli informasjon om foreløpig regnskap 2019 v/adm. direktør Geir Bergskaug og økonomisjef Steinar Vigsnes. Det vil bli enkel servering.

Det skal velges 3 medlemmer (inkludert suppleringsvalg for 1 medlem), samt 2 varamedlemmer til forstanderskapet.

Innkalling til valgmøtet sendes egenkapitalbeviseierne senest to uker før møtet.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme. For øvrig vises til finansforetaksloven § 10-11 og bestemmelsene om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til forstanderskapet som finnes i vedtektenes §§ 3-1 og 3-4.

Valgkomiteens innstilling finnes her. Pmeldingsfristen til valgmøte for egenkapitalbeviseierne er gått ut.

Kristiansand, 20. januar 2020

Jorunn Aarrestad,
forstanderskapets leder

Forstanderskapet

Bankens øverste organ