Meny

Om Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

Illustrasjonsfoto til bærekraft

Bærekraft

Styret og ledelsen

Vår historie

Datterselskap

Sparebanken Sør eier Sørlandets største eiendomsmeglerselskap Sørmegleren, og det legges særskilt vekt på samhandling mellom banken og Sørmegleren. Banken eier også Sparebanken Sør Boligkreditt AS.

Samarbeidspartnere

Sparebanken Sør samarbeider med Frende Holding AS, Norne Securities AS og Brage Finans AS. 

Finansagent

Følgende firma er klassifisert som finansagent for Sparebanken Sør