Meny

Investor

Vi legger ut våre regnskapsrapporter, låneavtaler og lånebeskrivelser av utstedte obligasjonslån. I tillegg finner du ratingvurderinger her.

Styret i Sparebanken Sør foreslo 26. mars 2020 å utsette utbytte for egenkapitalbeviset for 2019 ovenfor bankens forstanderskap. Bakgrunnen for utsettelsen er anbefalingene som er kommet fra Finansdepartementet, samt Finanstilsynet og EBA som følge av COVID-19. Utbytte til egenkapitalbeviseierne for 2019 vil bli behandlet på nytt av styret på et senere tidspunkt i 2020. Styrets beslutning vil da offentliggjøres og oversendes bankens forstanderskap for behandling. Forstanderskapsmøte skal avholdes torsdag 29. oktober 2020.

Finansiell informasjon

Se våre egenkapitalbevis, finansielle rapporter og obligasjonslån her

Rating

Rating for Sparebanken Sør og andre kredittanalyser

Styret, ledelse og organisasjon

Børsmeldinger

Green & Sustainability Bond Framework

På Oslo Børs