Meny

Egenkapitalbevis og finansiell informasjon

Egenkapitalbeviset er et kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Se under for informasjon om SOR på Oslo Børs.

Finansiell kalender

06.02.2020: Kvartalsrapport Q4 2019
26.03.2020: Årsrapport 2019 og ordinær generalforsamling
07.05.2020: Kvartalsrapport Q1 2020
14.08.2020: Kvartalsrapport Q2 2020
29.10.2020: Kvartalsrapport Q3 2020

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Sparebanken Sør

Utbyttebeløp: NOK 0 per EK-bevis

Styret i Sparebanken Sør foreslo 26. mars 2020 å utsette utbytte for egenkapitalbeviset for 2019 ovenfor bankens forstanderskap. Bakgrunnen for utsettelsen er anbefalingene som er kommet fra Finansdepartementet, samt Finanstilsynet og EBA som følge av COVID-19. Utbytte til egenkapitalbeviseierne for 2019 vil bli behandlet på nytt av styret på et senere tidspunkt i 2020. Styrets beslutning vil da offentliggjøres og oversendes bankens forstanderskap for behandling. Forstanderskapsmøte skal avholdes torsdag 29. oktober 2020.

Finansiell rapportering

Her legger vi ut regnskap og presentasjoner etter hvert som de foreligger. Du finner også årsrapporter og Pilar III.

Obligasjonslån

Her er en oversikt over Sparebanken Sør sine obligasjonslån og EMTN-program.

Analytikere

Her finner du oversikt over meglerhus som har offisiell dekning av Sparebanken Sør. 

Om egenkapitalbevis

Største eiere

Sparebanken Sør på Oslo Børs

Les også

Illustrasjonsfoto | Informasjon fra Sparebanken Sør

Innspill til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere

Egenkapitalbeviseiere har til sammen 6 faste medlemmer og 6 varamedlemmer i bankens forstanderskap.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen