Meny

Bærekraft

Sparebanken Sør har lang tradisjon som en ansvarlig samfunnsaktør og har deltatt i utvikling av lokalsamfunn i bankens markedsområder i generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig videreutvikling av den rollen banken har spilt gjennom snart 200 år. 

Illustrasjonsfoto til bærekraft

Bærekraft og samfunnsansvar, også kjent som ESG (environmental, social, governance), handler om miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring.

Slik jobber vi med bærekraftig utvikling

For Sparebanken Sør innebærer bærekraftig utvikling å bidra til en positiv utvikling innenfor miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring, samt ivareta samfunnsansvaret som en bærekraftig og etisk bank i de områdene der banken opererer. Det betyr at vi blant annet har bærekraftige kredittprosesser med strenge kriterier for hvem vi finansierer, at vi støtter forskjellige initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar, og at vi har en bærekraftsstrategi for banken.

Bærekraftsrapporter

Her finner du en enkel oversikt over alle våre rapporter omkring bærekraft, inkludert klimaregnskap og GRI-indeks.

Styringsdokumenter

Her finner du en oversikt over alle styringsdokumentene til Sparebanken Sør, blant annet vår bærekraftsstrategi og etikkdokument.

Initiativer vi støtter

Vi støtter følgende initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar.

Green & Sustainability Bond Framework

Ikoner til FNs prinsipper for bærekraft

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål på fn.no.

Les mer på fn.no (åpnes i nytt vindu)

Relatert innhold

Illustrasjonsfoto | gaver og sponsormidler til lokalsamfunnet

Vi deler ut midler til lokalsamfunnet

Vi er en samfunnsengasjert bank som støtter våre lokalsamfunn blant annet med støtte i form av gaver, sponsorater, stipend og priser.
Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Sparebanken Sør har signert FNs klimainitiativ innen finans. 

Illustrasjonsfoto | tema likestilt arbeidsliv fra 8. mars 2019

Likestilt arbeidsliv

Sparebanken Sør ble våren 2018 sertifisert som den første banken i Norge innen likestilling og mangfold.