Meny

Barneforsikring

Forsikre fremtiden til det kjæreste du har. Frende sin barne- og ungdomsforsikring er kåret blant Norges beste flere år på rad. Vår barneforsikring dekker både ulykke og sykdom, og kan kjøpes til alle mellom tre måneder og 18 år. Forsikringen varer ut det året man fyller 26. I tillegg har den en unik utvidelse som sikrer barnet bedre livsvilkår frem til pensjonsalder om det blir avhengig av uførepensjon.

Inntektstap

Hva skjer dersom ditt barn blir varig medisinsk ufør, og ikke kan jobbe som voksen? Barnet ditt risikerer å måtte leve på minstepensjon pluss et mindre tillegg resten av livet.

Hvorfor er uførepensjon viktig i forsikring av barn?

Barneforsikringen vi tilbyr i samarbeid med Frende har flere år på rad vært kåret blant markedets beste. En av årsakene er den unike utvidelsesmuligheten i tilfelle uførepensjon. Folketrygden dekker i de fleste tilfeller halvparten av lønn.

Med denne forsikringen vil barnet motta en utbetaling fra forsikringen frem til den forsikrede fyller 67 år.

Unge som aldri har deltatt i arbeidslivet får ved uførhet utbetalt tilnærmet minstepensjon fra folketrygden. Dermed kan en barneforsikring være med på å bedre livskvaliteten til ditt barn helt frem til pensjonsalder.

Illustrasjonsfoto barneforsikring

To forskjellige barneforsikringer: bra og best

Barneforsikringen som i flere år har vært kåret til markedets beste, er nå en av to forsikringer. Vi har nå også tilbud om en rimeligere forsikring (bra) som gir halvparten av utbetalingene ved medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke, og ved uførepensjon. De andre dekningene er like på begge forsikringer.

Dette er forskjellene i utbetalingene

  • Medisinsk invaliditet ved sykdom: Bra gir inntil 12,5 G, best gir inntil 25 G
  • Medisinsk invaliditet ved ulykke: Bra gir inntil 12,5 G, best gir inntil 25 G
  • Uførepensjon: Bra gir 1/2 G per år, best gir 1 G per år

Praktisk informasjon

Hva dekkes av forsikringen?

Hvem kan forsikres?

Hvordan kjøpe barneforsikring?

Meld skade

Vil du melde om skade, sykdom, uførhet eller dødsfall? Ring Frende Forsikring på telefon (+47) 55 15 36 00, de er tilgjengelige døgnet rundt, alle dager.

Meld skade på nett